MENSEN

De General Data Protection Regulation (GDPR) implementeren is niet eenvoudig. Regel het daarom in één keer goed door het inzetten van een van onze hoogopgeleide privacy professionals. Hij of zij zorgt dat uw GDPR-project, met behulp van de door TPF ontwikkelde implementatiemethodiek, een succes wordt.

Om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen, zijn door ons sinds 2014 al 300 hoogopgeleide professionals omgeschoold tot privacy professional. Deze zijn afkomstig uit het bedrijfsleven en de overheid. Onze inspanningen stoppen niet na certificering van onze cursisten. Ook na de opleiding helpen wij onze privacy professionals daar waar nodig bij het vinden van banen of opdrachten.

KENNIS

De privacywet is ook voor uw organisatie inmiddels dagelijkse realiteit. U moet aan alle regels van de GDPR voldoen en dat ook kunnen aantonen.
Beschikt uw organisatie over de noodzakelijke kennis? The Privacy Factory verzorgt trainingen voor:

  • Data Protection Officer / Functionaris voor Gegevensbescherming
  • Privacy Officer / Hoofd Gegevensbescherming

Meer dan 300 hoogopgeleide professionals hebben al voor TPF gekozen;  professionals op zoek naar nieuwe kansen of bijgeschoold  in overleg met hun werkgevers.

TOOLS

24/7 GDPR compliance is niet genoeg, u moet ook kunnen aantonen dat u aan de privacywet voldoet.

Concreet betekent dit dat u moet kunnen bewijzen dat u de voor u verplicht uit te voeren GDPR privacyactiviteiten heeft uitgevoerd. Om de uitvoering van deze activiteiten te kunnen managen, heeft TPF de Privacymanager ontwikkeld, een tool die de implementatie van de GDPR vertaalt naar een heldere Plan Do Check Act aanpak. Als gebruiker van de software heeft u bovendien toegang tot de TPF online community, waar u kennis over privacy en gegevensbescherming kunt delen met collega-professionals.
Close Menu